สถิติผู้เข้าชม

 

banner25631209 1

กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ ลานจอดรถ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกำหนดการ

banner25631209 2

กรณีตัวอย่าง การกระทำผิดและแนวทางการลงโทษ กรณีการกระทำผิดทางวินัย

ผลการดำเนินการทางวินัย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

25620521 1

ชุดโอกาส

ชุดสนับสนุน

ชุดยกย่อง

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

anticorruptionday

ที่มาของข้อมูล : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)