1

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, นายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเลย (Zero Tolerance) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และนำประกาศเจตจำนงของจังหวัดเลยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีกิจกรรม เดิน/วิ่ง รณรงค์ เก็บขยะ/ทำความสะอาด/ปล่อยพันธุ์ปลา / ปลูกต้นไม้ ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก อ.เชียงคาน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย