56431

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายอรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเทียนชัย บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล