S 4063251

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) "Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เวลา 07.00-12.00 น. นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) zero tolerance จังหวัดภูเก็ต และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็น ประธานในพิธีเปิด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต