วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567

กรุณากรอกรายละเอียดลงทะเบียนสมัครสมาชิก (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน)
อีเมล์*
คำนำหน้า
ชื่อ*
นามสกุล*
เลขที่บัตรประชาชน*
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน*
(บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ)
จังหวัด* 
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ / มือถือ
กลุ่มผู้ร้องเรียน*
กรอกตัวอักษรที่ปรากฎ* XOJPMD

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
Copyright 2020. Information and Communication Technology Center And Personnel Division. Department of Livestock Development. All right reserved.