วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2564
ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ไอคอน เข้าสู่ระบบ
Username
Password

พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
Copyright 2020. Information and Communication Technology Center And Personnel Division. Department of Livestock Development. All right reserved.