สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

1. สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริต เดือนตุลาคม 2563 

2. สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริต เดือนพฤศจิกายน 2563

3. สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริต เดือนธันวาคม 2563

4. สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริต เดือนมกราคม 2564

5. สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริต เดือนกุมภาพันธ์ 2564

6. สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริต เดือนมีนาคม 2564